Gaji para artis Indonesia

Gosip2 nya sih gajih artis segini nih …

1.Dude Harlino : 45-50 Jt/ eps
2.Tukul Arwana : 35-40 Jt/ show
3.Tantowi Yahya : 30-35 Jt/ show
4.Deddy Mizwar : 26-31 Jt/ eps
5.Naysilla Mirdad : 25-30 Jt/ eps
6. : 25-28 Jt/ eps
7.Baim Wong : 25-27 Jt/ eps
8.Rosianna Silalahi : 25-27 Jt/ eps
9.Shireen Sungkar : 20-25 Jt/ eps
10.Teuku Wisnu : 20 Jt/ eps
Baca lebih lanjut